ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
หมู่ที่ 3 ถนนศาลาใหม่-กูจำ บ้านศาลาใหม่   ตำบลศาลาใหม่   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073641136
Email : bansalamai@salamai.ac.th

Facebook : www.facebook.com/bansalamaischool